Baliaci papier :

Rozmery :  podľa požiadavky, najčastejší  formát 1200×800 mm

Ponuka: biely papier , kraftový hnedý papier , biely sulfátový papier