Prečo práve Mladosť s.r.o?

skipmenu

Obrázok

prac.jpg
prac2.jpg
prac3.jpg
prac4.jpg
About us

Prečo práve Mladosť s.r.o?

tomenu
Našimi obchodnými partnermi sú slovenské a zahraničné spoločnosti pôsobiace na našom trhu, Toc krab octagonal.gifktoré si dobre preverili naše výrobné a dodavateľské schopnosti.

  • U našich obchodných partnerov sme poskytovali tzv .servis od prvopočiatku produkcie, systém odskúšania ich technológie výroby balenia v prototypových dávkach a rôznej kvalite kartónu, čo umožnilo zákazníkovi rozhodnúť sa čo najlepšie.

  • Naše skladové priestory umožňujú uskladnenie bezpečnej rezervy výrobkov.

  • Naše dopravné a transportné skúsenosti v spolupráci so zmluvnými dopravcami garantujú zásobovanie a dodanie balenia v kvalitnom servise a to rýchlo , presne a včas .

  • Po vzájomnej dohode so zákazníkom ponúkame výrobu obalov podľa ich požiadaviek so zreteľom na bezpečnú rezervu výrobkov. U daných druhov obalov je naša firma schopná uskladniť pre zákazníka bezpečnú rezervu v naších skladových priestoroch . Uvedená bezpečná rezerva posluži na pokrytie jeho mimoriadnych či bežných výrobných kapacít či udalostí.

  • Naše rozsiahle skladové priestory a dobre fungujúce dopravné služby umožňujú výrobu a dodávku tovaru v krátkych termínoch a viacnásobných dodávacích intervaloch.